طرح توسعه شرکت قطعات خودرو مارپیچ باختر با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت افتتاح شد.