مدیرجهاد کشاورزی نهبندان از خسارت 1 و نیم میلیارد تومانی وزش باد به محصولات کشاورزی نهبندان خبر داد