مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: سهم اصفهان از بازار گردشگری کشور چین باید افزایش یابد.