در پی بارش شدید باران و تگرگ زندگی در بخش وسیعی از کلان شهر استانبول فلج شد.