رئیس ستاد ارتش آمریکا: کره شمالی به شدت خطرناک است و هرچه هفته‌ها می‌گذرد خطرناک‌تر می شود.