رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیام کتبی رئیس مجلس را تسلیم رئیس مجلس عمان کرد.