نواز شریف اعلام کرد که برادرش را به عنوان جانشین سیاسی خود انتخاب کرده است.