وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت که بیداری و مقاومت ملت فلسطین در جریان رخدادهای اخیر مسجد مبارک الاقصی زائد الوصف و بی نظیر بود.