کنست رژیم صهیونیستی با افزایش 10 میلیاردی وزارت جنگ این رژیم موافقت کرد.