زنگ خطر برای تیم های بدهکار لیگ برتر فوتبال به صدا درآمد.