جمعیت هلال احمر مازندران برای کاهش غریق در آب‌ های ساحلی برنامه‌ های مهمی را اجرا کرده است.