مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در رابطه با مشکلات راه‌های دسترسی به شهر و شهرک پردیسان پاسخ داد.