96 درصد از خودروها در لحظه بدون استفاده‌اند. این خودروها 30 درصد از فضاهای شهری را تصرف می‌کنند و 7 هزار‌میلیارد تومان سالانه به خاطر اتلاف وقت در ترافیک توسط شهروندان تهرانی، خسارت به بار می‌آید.