ایرنا نوشت: معاون وزیر امور خارجه ایران ، جمع بندی جلسه امروز جمعه کمیسیون مشترک برجام مبنی بر لزوم اجرای کامل برجام با حسن نیت و در فضای سازنده را یک پیام بسیار قوی برای جهان دانست و درعین حال ایران بر مسئول شناخته شدن آمریکا در مورد بدعهدی ها تاکید کرد.