برنامه سلامت رئیس جمهور امریکا همچنان سوژه کارتونیست‌ها است که سایت کگل برخی از آنها را منتشر کرد.